Skip Navigation LinksSkip Navigation Links
GeoOśrodek :: ZielonaGora
 

Podgląd formularza - edycja nie jest możliwa

Przed wypełnieniem formularza należy zaponać się z informacją dotyczącą procedury rejestracyjnej i podstawowych funkcji portalu:
Informacja dla geodetów
Informacja dla rzeczoznawców
Następnie prosimy wypełnić dokładnie poniższe pola.
Dane użytkownikaKreator
Użytkownik/login

Użytkownik/login*


Wprowadź w pole tekstowe login, czyli Twoją nazwę użytkownika, której będziesz używać zawsze podczas logowania do portalu. Nazwa użytkownika musi się składać z minimum 5 znaków, dozwolone znaki: a-z A-Z 0-9 (bez polskich), oraz podkreślenie '_'
Hasło

Hasło*


Wprowadź hasło, za pomocą którego będziesz się logować do portalu. Hasło musi składać się z conajmniej 5 znaków.
Powtórz hasło

Powtórz hasło*


Potwierdź hasło.
Kod rejestracyjny

Kod rejestracyjny*


Wprowadź kod rejestracyjny otrzymany z Urzędu Miasta.